Ważne informacje

 

 

Korzystanie z witryny internetowej Saint John Park 11 i/lub wykorzystywanie zawartych w niej informacji podlega niżej opisanym warunkom.

 

Ważne uwagi prawne

 

Osoby korzystające z materiałów udostępnionych przez firmę SaintJohnPark.com w jej witrynie („saintjohnpark.com”): w przypadku wątpliwości co do znaczenia jakichkolwiek podanych informacji prosimy o kontakt z doradcą ds. nieruchomości lub innym profesjonalnym doradcą. Zapytania dotyczące inwestycji w jakiekolwiek produkty oraz innych transakcji, do których odnoszą się informacje zawarte w witrynie Saintjohnpark, należy formułować wyłącznie w oparciu o dokumentację ofertową dotyczącą danej inwestycji (np. prospekt lub inne obowiązujące regulaminy). Wszelkie informacje o produktach oraz przykłady mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Żadne informacje zawarte w witrynie Saint John Park nie stanowią oferty ani rekomendacji nabycia lub zbycia jakiegokolwiek produktu, dokonania jakiejkolwiek transakcji ani zaakceptowania jakichkolwiek opisanych tutaj usług.

 

Brak gwarancji

 

Opinie zawarte w witrynie Saintjohnpark.com nie wiążą się z żadnego typu gwarancją.

 

Ograniczenia odpowiedzialności

 

W żadnym razie, w tym między innymi w przypadku zaniedbania, firma Saintjohnpark.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie i wynikowe, nawet w sytuacji wyraźnego ostrzeżenia o możliwości wystąpienia takich szkód, będące konsekwencją lub związane z dostępem do, korzystaniem z lub kierowaniem do innych witryn.

 

 

 

W przypadku braku akceptacji wszystkich warunków prosimy o niekorzystanie z niniejszej witryny internetowej.